Problemutredning

Är du intresserad av en problemutredning? Läs först nedanstående:
För att kunna åtgärda ett problembeteende behöver man hitta den grundläggande orsaken.
Att bara träna hunden i att inte utföra beteendet, utan att först ta reda på detta kan fungera kortsiktigt, men resulterar nästan alltid i att beteendet återkommer eller att ett nytt problembeteende utvecklas.
Därför jobbar jag med att försöka hitta orsaken till beteendet och åtgärda den. Det kan handla om sjukdom och smärta, påverkan i miljön eller uppväxten, ett upplevt trauma eller mycket annat. Ibland kan även träning ingå baserat utifrån orsaken.
Detta gör att en problemutredning kan ta tid och kräva att jag ställer personliga frågor.
Det kräver engagemang och ofta tålamod hos alla i hundens närhet.

Är du intresserad av en problemutredning, hör av dig till [javascript protected email address] Beskriv din hund och hur du upplever problemet.

Pris: 1400 kr inkl ett hembesök + 2 uppföljningar via tele eller mail. Behövs ytterligare uppföljning är kostnaden 600 kr/hembesök och 100 kr/telesamtal eller mail.

Välkommen

I samarbete med:

Du följer väl oss på Facebook

Länkar